PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 0715801604
Pastoor B. van der Plas tel. 0715801215
Koster A. Hilgersom tel. 0715801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 0793422906
of mobiel 0655976947

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
De tijden van de vieringen van 24 december t / m 1 januari vindt u op de vorige bladzijde.
Zaterdag 4 januari 19.00 uur: gezinsviering m.m.v. het Kinderkoor de Nachtegaaltjes,
voorganger pastoor v.d. Plas
Zondag 5 januari 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger pastoor v.d. Plas
Woensdag 8 januari 9.00 uur: eucharistieviering

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE ROND KERSTMIS EN JAARWISSELING:
Dinsdagavond 24 december, kerstavond:
19.00 uur: Christus Dienaar, Gezinskerstviering
21.00 uur: St. Jan, Kerstnachtviering
23.00 uur: Christus Dienaar, Eigentijdse Kerstnachtviering
Woensdag 25 december, 1e kerstdag:
09.30 uur: Sint Jan, Hoogmis
09.30 uur: Emmaus, Hoogmis
Donderdag 26 december, 2e kerstdag:
09.30 uur: Christus Dienaar, Gezongen viering
09.30 uur: Emmaus, Hoogmis
Zaterdag 28 december:
19.00 uur: St. Jan, Gezongen viering
Zondag 29 december:
09.30 uur: St. Jan, Hoogmis
09.30 uur: Emmaus, Hoogmis
Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond:
19.00 uur: St. Jan, Oudejaarsviering
Woensdag 1 januari:
09.30 uur: Christus Dienaar, Hoogmis
09.30 uur: Emmaus, Hoogmis
Zaterdag 4 januari: 19.00 uur St. Jan, Hoogmis
Zondag 5 januari 9.30 uur Christus Dienaar, gezinsviering
9.30 uur Emmaus, hoogmis

GEBEDSINTENTIES
Dinsdag 24 december, kerstavond 19.00 uur: Ton en Carla van den Bosch, Cors v.d. Bosch,
Jeanne v.d. Boschvan Haaster, Cor van Haaster, Theodorus van Boheemen, overleden familie Janson Vurens, Kees Overdevest, Piet Rotteveel, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Dinsdag 24 december, kerstavond 21.00 uur: Leo Mooyman, familie Mooymanvan Veen, Wim Meester
en overleden ouders, Elisabeth Maria Lelieveldvan Veen, Rinus v.d. Burg, Jaap van Es, Ton Suijten,
Gerard van Rijn, Eric van Beek, Thea van Wijkvan Leeuwen, Willem Zandbergen, Willem v.d. Kroft,
Koos v.d.Poel, Nic van Santen, Gré v.d. Hulstvan Santen, Ad Overdevest, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest

Dinsdag 24 december, kerstavond 23.00 uur: Piet van Werkhoven, Ria Hilgersomv.d. Post, Arno en
Maurice Hilgersom, overleden ouders v.d. HulstKempen, overleden ouders van Rijnvan Swieten,
overleden ouders Turkenburgvan der Kroft, Arie Spruijt, Nel Spruijtvan Boheemen, overleden ouders
van Leeuwende Groot, overleden ouders HilgersomScheen, Magda van Santen van Paassen,
Kees de Jong, Bert de Jong, Lena de Jongv.d. Geest, Frans Klijn, Mien KlijnLexmond, Aad Klijn, overleden ouders van OsVerbeek, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Woensdag 25 december, 1e Kerstdag 10.30 uur: Cor Janson, Greet v.d. Hulstvan Santen, Adrianus Knijnenburg, Johanna Maria Knijnenburgv.d. Lubbe, familie Oudijkden Hollander, Jan v.d. Salm,
tot zekere intentie, Nic van Santen, overleden ouders van SantenTabben, Reinier Wensveen,
Martien v.d. Bos, Cornelis en Piet Olyhoek, tot zekere intentie, Kees de Groot, Koos de Groot,
Wilhelmus van Marwijk en zegen over zijn gezin, Albertus v.d. Voort, Elisabeth Maria Lelieveld
van Veen, overleden familie van SantenVerhagen, overleden armen en weldoeners van de parochie,
Arie en Kees Olsthoorn, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Donderdag 26 december, 2e Kerstdag 11.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie, overleden ouders van Vlietvan Leeuwen, overleden ouders van der ArendWarmerdam
Zaterdag 28 december 19.00 uur: Willem v.d. Kroft, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Zondag 29 december 11.00 uur: overleden familie Kerkvlietvan Eijk, Piet Rotteveel, Magda van Santen van Paassen, Arie en Kees Olsthoorn, Adriana de HeijJanssen, Toos van BoheemenWarmenhoven,
Kees Verhagen, Ben Spaans, Piet Reichholdt, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Dinsdag 31 december, oudejaarsavond 19.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie,
Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Woensdag 1 januari, nieuwjaarsdag 11.00 uur: Jan v.d. Salm, tot zekere intentie, Kees Overdevest,
Piet Rotteveel
Zaterdag 4 januari 19.00 uur: Willem v.d. Kroft, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Zondag 5 januari 11.00 uur: Kees de Jong, Magda van Santenvan Paassen, overleden ouders v.d. Arend Warmerdam, Piet Rotteveel, Adrianus en Wilhelmina van WijkHam, jaargetijde Adriana de HeijJanssen, Toos van BoheemenWarmenhoven, Ben Spaans, Piet Reichholdt, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Woensdag 8 januari 9.00 uur: geen intenties opgegeven

LECTOR COMMUNIEUITDEELHULP
Kerstavond, dinsdag 24 december 19.00 uur geen geen
Kerstavond, dinsdag 24 december 21.00 uur J. van Rijn T. van Werkhoven
Kerstavond, dinsdag 24 december 23.00 uur geen L. Turkenburg
Eerste Kerstdag, woensdag 25 december 10.30 uur R.v.d. Ham R. Odijk
Tweede Kerstdag, donderdag 26 december 11.00 uur M. Turk C. Bergen
Zaterdag 28 december 19.00 uur M. Turk geen
Zondag 29 december 11.00 uur J. Havik N. Klijn
Dinsdag 31 december, oudejaarsavond 19.00 uur C. Bergen geen
Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsmorgen 11.00 uur J. van Rijn A. Luk
Zaterdag 4 januari 19.00 uur geen geen
Zondag 5 januari 11.00 uur T. van Werkhoven R. Odijk