Stem 22 januari GroenLinks!

Femke Halsema:
“Onze samenleving wordt harder. De inkomensverschillen groeien. Asfalt verdringt de natuur. Dat moet anders. Dat kan anders. Mensen hebben best iets voor elkaar over. Velen houden van natuurschoon, stilte, rust. GroenLinks wil dat beschermen. Knokken voor wat kwetsbaar is”
Tien redenen om op GroenLinks te stemmen:
1. GroenLinks is dé groene partij van Nederland.
Groene ruimte beschermen. Meer natuurgebieden, wandel en fietspaden. Duurzame en diervriendelijke landbouw. Gezond voedsel.
Groene stroom stimuleren, meer geld voor zonne en windenergie, geen kernenergie.
2. GroenLinks is een progressieve partij.
Duurzame economie. Minder werkloosheid en meer vaste banen.
Melkertbanen behouden en beter betalen. Beter onderwijs en betere zorg. Weg met de wachtlijsten, werkdruk en onderbetaling; geen bladderende schoolgebouwen.
3. GroenLinks is een partij met zorg voor mensen.
Armoede bestrijden. Sociaal minimum verhogen, inkomensverschillen verkleinen.
4. GroenLinks maakt werk van een veilige samenleving.
Criminaliteit voorkomen én bestraffen. 1000 banen erbij in de jeugdzorg, politie meer op straat. Staatssecretaris voor jeugdzaken.
5. GroenLinks is dé partij voor het openbaar vervoer en de fiets. Bereikbaarheid voor iedereen. De trein en de bus betrouwbaar en betaalbaar. Een slimme kilometerheffing.
6. GroenLinks werkt aan de multiculturele samenleving.
Betere en verplichte taalcursussen voor nieuwkomers. Discriminatie bestrijden. Menselijk en rechtvaardig asielbeleid. Opvang voor wie niet zonder kan.
7. GroenLinks is een veelkleurige partij.
Vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, allochtonen en autochtonen, homos en heteros, groenen en progressieven in alle schakeringen, werken binnen GroenLinks samen aan een betere samenleving.
8. GroenLinks is een partij met oog voor de wereld.
Voor ons houdt politiek niet op bij de landsgrenzen. GroenLinks is onderdeel van een internationaal groeiende groene beweging. Samen met groene zusterpartijen in het buitenland keren we ons tegen globalisering die ten koste gaat van mens en milieu. GroenLinks is voor een democratisch Europa. Geen oorlog tegen Irak. Investeren in vrede, eerlijke handel en ontwikkeling.
9. GroenLinks is een actieve partij.
Honderden volksvertegenwoordigers van GroenLinks in gemeenteraden, Provinciale Staten, de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement werken dagelijks aan een groene en sociale samenleving. We roepen niet zomaar wat, we laten met eigen plannen zien hoe het anders kan. En als dat niet helpt dan voeren we actie.
10. GroenLinks is een open en democratische partij.
Alle leden hebben stemrecht in hun afdelingen maar ook op de landelijke congressen. Ze beslissen mee over de standpunten van GroenLinks en de kandidaten voor gemeentelijke, landelijke en Europese verkiezingen. Leden houden ons scherp. En de leden van nu zijn de politici van morgen!
Stem 22 januari GroenLinks!
Wilt u een affiche of een verkiezingsprogramma?
Neem dan even contact op met Marian Cornelissens, tel: 5803354.