ETEN VOOR EEN GOED DOEL

Heeft u geen zin in koken of de afwas doen?
Wilt u ook wel eens de soep van een dorpsgenote proeven?
Kom dan naar onze soepmaaltijden voor een goed doel!
Het goede doel is dit jaar de Mayabevolking in Guatemala..
We komen bijeen in de pastorie op de woensdagen 12 maart, 26 maart en 9 april van 18.00 uur tot ± 19.00 uur. De maaltijden kosten ongeveer 1,25 euro. Alles wat u méér geeft is voor de vastenactie. En de PCI, (parochiële charitasinstelling) verdubbelt het bedrag. Wilt u zelf een bord of soepkom, lepel en mes meenemen. Tijdens elke bijeenkomst wordt er iets verteld over een derde wereld project waaraan Stompwijkse of Zoeterwoudse mensen hebben meegewerkt. Laat de Maya’s niet in de kou staan en de soepkooksters niet met hun soep zitten!

U kunt zich opgeven door onderstaand strookje in te vullen en in de brievenbus van de pastorie te doen, liefst vóór maandag 10 maart of telefonisch 0715801519.

Ondergetekende geeft zich op voor de solidariteitsmaaltijd(en):
Naam
Telefoon
Aantal personen

0 Woensdag 12 maart
0 Woensdag 26 maart
0 Woensdag 9 april

0 Ik wil graag een vegetarische soep.