GEVEN VOOR EEN GOED DOEL.

Het goede doel is dit jaar de opbouw van 15 Mayagemeenschappen in Guatemala. Het zelfde doel als eten voor een goed doel dus,een gezamelijk gekozen project door 4 parochies in deze omgeving met als doel deze mensen weer een toekomst te geven. De Maya”s zetten alles op alles om hun gemeenschap weer op te bouwen. De bewoners van de gemeenschap Nuevo San Marcos moesten op zoek naar een nieuwe woonplek nadat hun oude dorp was weggespoeld door de oorkaan Mitch,niet alleen hun huizen waren vernield er was ook onherstelbare schade aangericht aan hun land,grote stukken grond waren weg gespoeld. Ook de gemeenschap San Pablo is een nieuwe gemeenschap. Angelina Iqui vertelt de geschiedenis van dit dorp:Jarenlang werkten als arbeider op een plantage van een grootgrond bezitter,we verdiende nog geen 15 eurocent per dag,we werden gewoon uitgebuit. Samen met 17 andere familliesbesloten we ,dat we een beter leven op wilde bouwen voor ons zelf en onze kinderen. Na lang onderhandellen met de plantage eigennaar konden we een stukje grond kopen,daar zijn we gaan wonen. We hebben nu ons eigen land maar geen overheid of subsidies die ons opweg helpen voor de eerste levens behoefte zoals drinkwater of het bouwen van een huisje.
Dus dorpsgenoten wat staat ons te doen,help de vastenaktie te
doen slagen zodat we de Mayas weer een dak boven hun hoofd kunnen laten bouwen en een bron laten aanleggen zodat er gezond drinkwater naar hun gemeenschap stroomt.
Hoe kunt uw dit goede doel steunen. Door deel te nemen aan de vastenmaaltijd. Door de vaste zakjes te vullen die in de laatste week van maart worden toegevoegd aan de dorpsketting,en daarna persoonlijk bij u worden opgehaald.
Wordt vervolgd.

MOV Groep