VROUWENVERENIGING

Dinsdag 11 maart is Jeroen Zuurveld onze gast. Hij is werkzaam bij de brandweer LeidschendamVoorburg en komt ons enige
voorlichting geven over brandpreventie in en rond het huis.
Een actueel gebeuren, de laatste tijd zijn er heel wat branden in het hele land geweest. Ook kunt U zich opgeven voor een excursie naar het HSL informatie centrum in Leiderdorp. Deze is op 27 maart, ‘s morgens. We vertrekken dan om 9.30 uur vanaf het kerkplein.

HILDA KLERKS