VVD komt met oplossingen

Slimme oplossingen voor verkeer en natuur
Deze week zullen veel mensen kennis kunnen maken met ‘De Vrije Hollander’, een krant waarin de VVD ZuidHolland helder op een rij zet waar het bij de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen om draait. Bijvoorbeeld dat je keuzes moet maken om nieuwe watersnoodrampen te voorkomen of om ZuidHolland in beweging te houden.
‘Op veel plaatsen’, legt lijsttrekker Huub Hieltjes uit, ‘hebben we te maken met sluipverkeer en opstoppingen, simpelweg omdat er geen passende wegen om dorpen heen liggen of omdat het aan openbaar vervoer ontbreekt, zoals bij veel nieuwbouwwijken. Er moeten nu eindelijk eens oplossingen komen. En niet zomaar een weg of een tramlijn, slim omgaan met de beschikbare ruimte en financiële middelen, dat is hoe de VVD er tegenaan kijkt. Dus meer samen doen, en minder eigen rijkjes, minder bureaucratie.’
De krant ’De Vrije Hollander’ maakt deel uit van een reeks van activiteiten die VVDkandidaten voor de Provinciale Staten deze week ondernemen. Julie Volmuller (nummer 11 op de kiestlijst) uit Leidschendam en Marcel Houtzager (nummer 20) uit Voorburg zijn de lokale kandidaten van de VVD. Vrijdag – 7 maart – zullen zij in gezelschap van Erica Terpstra, VVDTweede Kamerlid en voormalig staatssecretaris, aanwezig zijn in Winkelcentrum Julianabaan te Voorburg (’s ochtends van 10.30 tot 11.30 uur) om het winkelpubliek een kopje koffie aan te bieden en uit te leggen welke belangrijke rol de provincie speelt op bijvoorbeeld het gebied van jeugd en seniorenbeleid.
Belangrijk moment in de VVDcampagne zal liggen op zaterdag 8 maart, wanneer de VVD in Winkelcentrum Leidsenhage de hele dag met een stand aanwezig zal zijn op het centrale plein. Daar zal onder meer een ballonnenacrobaat optreden. Deze kunstenaar laat zien hoe je, als je slim omgaat met ballonnen, tot mooie creaties kan komen. Ook klassieke auto’s zullen te bewonderen zijn. Deze bolides vragen om ‘Betere wegen voor woon, werk en recreatieverkeer’. Ten slotte zullen op die dag diverse VVDers op andere plaatsen in LeidschendamVoorburg actief zijn met het verspreiden van ‘De Vrije Hollander’.
VVD Provincie tegen ADOstadion in Forepark
De VVDfractie in Provinciale Staten blijft tegen de vestiging van een voetbalstadion in het bedrijventerrein Forepark. Tijdens de behandeling van het Streekplan West in de laatste vergadering van Provinciale Staten vóór de verkiezingen, werd een daartoe ingediende motie van de VVD door de andere partijen weggestemd. De VVD vindt dat een sportcomplex niet thuis hoort op een bedrijventerrein. Er is een groot tekort aan bedrijventerreinen in de Haagse regio. De toplocatie Forepark moet dan ook alleen voor bedrijven worden gebruikt. Daarnaast is de bedoelde locatie in de oksel van het Prins Clausplein nog de enig overgebleven – en prominente locatie voor de vestiging van bedrijven.
Ook de veiligheid is een zaak waar de VVD niet gerust op is. Ten slotte schiet de – aanwezige en nog te realiseren infrastructuur ernstig tekort. Dit zal tot onverantwoorde verkeersproblemen leiden in de omliggende woonwijken en op de toeleidende wegen en de A4 en A12. Momenteel loopt er een onderzoek naar welk terrein het meest geschikt is voor ADO. Al voor de uitslag van dit onderzoek wordt er al druk gespeculeerd dat het Forepark de enige juist locatie zou zijn. Dit is geen excuus om op voorhand de vestiging van het voetbalstadion op Forepark mogelijk te maken.