VROUWENVERENIGING

Op een voor ons wat vreemde locatie was dinsdag 11 maart Jeroen Zuurveld onze gast. Hij vertelde ons het een en ander over de brandweer wat ze zoal doen en over wat te doen bij huisbranden. Welke voorzorgmaatregelen je zelf kan treffen, zoals rookmelders en welke soorten er zijn. Wat te doen bij vlam in de pan of als iemand zich verbrand en wat vooral niet. Zeker een interessante avond.

U kunt zich nog opgeven voor de excursie op 27 maart naar het HSL informatie centrum in Leiderdorp. Dit kan nog t/m 24 maart. We vertrekken dan om 9.30 uur vanaf het kerkplein en zijn rond 12.30 uur weer terug in Stompwijk. Onze volgende avond is al weer de laatste van dit seizoen, de jaarvergadering en is op dinsdag 8 april.

Hilda Klerks