Voorjaarsnota

Voorjaarsnota van de gemeente LeidschendamVoorburg d.d. 24 juni 2003 (enkele meningen van politieke partijen)

D66:
De gemeente houdt jaarlijks een bedrag van 1 miljoen euro over. Het gaat D66 te ver om dan een strikt bezuinigingsbeleid te voeren. Dit geldt b.v. onderwijsvoorzieningen als remedial teaching, gymnastiek onderwijs e.d. D66 roept het college op om geen bezuinigingen in het onderwijs door te voeren.
VVD: vindt het onacceptabel dat het onderhoud van het openbaar gebied nu al achteruitgaat. Het openbaar groen moet overal in de gemeente goed worden onderhouden. Onkruid moet op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd, in plaats van met milieubelastende chemische bestrijdingsmiddelen. Ook moeten de bloembakken, die het straatbeeld verfraaien, gehandhaafd blijven. Deze kunnen behalve door de gemeente ook worden betaald door bijvoorbeeld winkeliersverenigingen, bedrijven of buurtverenigingen. Ten slotte mag het onderhoud van wegen en dergelijke niet achterblijven.

CDA:
Een juiste mix van woningbouw is van groot belang. Voldoende woningen voor starters, ouderen, kleine huishoudens en mensen met de lagere inkomens. Maar, ook nieuwe duurdere woningen voor wie die wil kopen en ouderenwoningen in Stompwijk. Dat bevordert een goede doorstroming op de woningmarkt en extra geld voor Stompwijk (Kleine Kernen Beleid) en het vervoegd doen van een onderzoek naar een Rondweg om Stompwijk.