Wandelroute

donderdag 26 juni in de woonkern Stompwijk en Wilsveen. Deze wandeling zal om 09.00 uur starten bij het Dorpshuis in Stompwijk en zal eindigen rond 11.00 uur.

In zijn nieuwjaarstoespraak kondigde de burgemeester het al aan. ‘In 2003 ga ik de wijken in om te horen hoe u over veiligheid denkt’. Tijdens wandelingen wil hij praten met inwoners over sociale veiligheid. Hoe veilig of onveilig voelen de inwoners van LeidschendamVoorburg zich?

Veiligheidsplan
Op dit moment is de gemeente bezig met het in kaart brengen van de veiligheidssituatie. Natuurlijk spelen cijfers daarbij een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan politiegegevens. Deze geven een beeld van de daadwerkelijke onveiligheid. Maar minstens zo belangrijk is de veiligheidsbeleving:
waardoor voelen inwoners zich onveilig of juist veilig binnen de gemeente? Wat maakt iets tot een prettige leefomgeving?
Juist dit soort informatie is niet direct voorhanden in allerlei registraties. Dat zult u als inwoner de gemeente zelf moeten vertellen. De eerste mogelijkheid om dat te doen is de burgemeester aanspreken tijdens zijn wandelingen door de stad. U kunt ter plekke aan hem vertellen wat er volgens u moet gebeuren om de wijk waarin u woont veiliger te maken.

Route
Onderstaand de voorgenomen route voor de wandeling van de burgemeester in de woonkern Stompwijk en Wilsveen. Het kan zijn dat in verband met de tijd en het verloop van gesprekken met inwoners de route al wandelend enigszins wijzigt.

Start bij het Dorpshuis. Daarvandaan lopen wij door Stompwijk de volgende route:
Dorpshuis, Hazepad, Dotterbloem, Pinksterbloem, Zwanebloem, Klaverblad, Meerlaan, Van Raephorststraat, Van Santhorststraat, Hoefblad, Waterviolier, Hoefblad, Meerlaan, Dr. Van Noortstraat, Jan Koenenweg, Meerlaan, Dr. Van Noortstraat, Huyssitterweg, Tuinbouwweg tot de Kniplaan, retour Dorpshuis.

Avondbijeenkomst
Naast de wandeling is er ook een avondbijeenkomst waarbij het thema leefbaarheid en veiligheid in de wijk centraal staat. Die bijeenkomst vindt donderdag 26 juni 20.00 uur plaats in het Dorpshuis in Stompwijk.
Op deze bijeenkomst worden wijkbewoners op verschillende manieren gevraagd hun mening te geven over veiligheid en leefbaarheid, maar ook om ideeën aan te dragen over de verbetering daarvan. Zo zijn de wijkwethouder en de wijkaccountmanager aanwezig, kunt u een enquête invullen, is er een ‘enge plekken plattegrond’, worden er stellingen besproken, en kunt u met vragen terecht bij vertegenwoordigers van de gemeente. U bent van harte welkom.