Missie – Zendingskalender 2005

Koningskind wordt ambassadeur voor Afrika
In Nigeria werd hij geboren als een koningskind. Hij werd opgeleid tot een begaafd kunstenaar. Zijn schilderijen laten zien wie Afrikanen zijn en uit welke inspiratie ze leven. Toyin Loye wil in Nederland een ambassadeur zijn voor het Yoruba volk dat hij achterliet. Dertien van zijn bijzondere schilderingen sieren de Missie Zendingskalender 2005 In de keten van het leven; Wereldbeeld van een Afrikaan.

Kleinere wereld
Grenzen vervagen door de globalisering en moderne technologie. Sociale verschil len worden ons steeds duidelijker,net als de scheiding tussen arm en rijk en tussen rassen en religies. Veel schilderijen van Toyin Loye hebben daar op betrekking. Ze beelden de bijna natuurlijke behoefte uit van mensen zich te verplaatsen wan neer de omstandigheden erom vragen. Dat valt minder zwaar, omdat ze bijna geen afscheid hoeven te nemen van hun geboorteland. Televisie, Radio, mobiele tele foon en internet maken de wereld kleiner.

Positief beeld
Via zijn werk gaat Loye met ons in gesprek Hij geeft een positief beeld van Afrika en zijn eigen Yoruba Cultuur. Ik laat zien waarvan Afrika leeft. Ik leerde er bidden, eer bewijzen aan de mensen die ons voorgingen en contact leggen met de machten en krachten, die in die onzichtbare wereld leven. Schilderen verbindt mij spiritueel met mijn volk en de Schepper.

Culturele rijkdom
Toyin Loye is een moderne vertegenwoordiger van de oude Afrikaanse kunst traditie, die hij met respect koestert.Zijn werk zit geworteld in de culturele rijk dom van Afrika. Hij is een succesvolle bemiddelaar voor een vruchtbare dialoog tussen verschillende culturen.

Keten van het leven
De Missie Zendingskalender laat zien dat door missie de wereldkerk een zeer pluforme gemeenschap werd. Afrikanen willen geloven als Afrikanen. Zij nodigen ons uit plaats te nemen in de keten van het leven. Deze Missie Zendingskalender is te koop op zondag 3 oktober na de H. Mis achter in de kerk en bij de M.O.V groep Stompwijk, tel. 071 5804342 en 071 5801134, De prijs is € 6,00 en wordt gratis bij u thuis bezorgd.
M.O.V.Groep Stompwijk