Belangrijk bericht voor alle kinderen die in Zoete

Wegens het uitvallen van de ijsaanmaak machine in de ijshal van Zoetermeer kan er op donderdag 7 oktober niet geschaatst worden. De lessen gaan nu op donder dag 14 oktober van start. Er volgt nader bericht op de website en in de Dorpsketting.
Er zijn nog enkele helmen niet ingeleverd
Dit zijn helmen van de kinderen die niet meer in Zoetermeer schaatsen of helemaal gestopt zijn. Willen jullie deze zo snel mogelijk inleveren bij Annelies van Beek, Dotterbloem 15.
Busvervoer Uithof
Iedereen die op vrijdag schaatst en met de bus mee gaat, moet uiterlijk om
16.45 uur op het parkeerterrein tegenover de “Bles” zijn. De bus rijdt op deze wijze omdat dit de meest economische route is voor de busmaatschappij.
Annelies van Beek