D66 betrekt inwoners bij vraag van de maand

De inwoners van Leidschendam Voorburg moeten meer directe invloed hebben op de meningsvorming en besluitvorming door de politiek; de mening van de inwoners moet een belangrijker rol spelen in de politiek, vindt D66. Daarom heeft D66 Leidschendam Voorburg “de vraag van de maand”. Via Internet, e mail of eventueel telefonisch kunnen inwoners van Leidschendam Voorburg direct aan één van de gemeenteraadsleden van D66 hun mening geven over het onderwerp van de “vraag van de maand”. De “vraag van de maand” gaat telkens over een kwestie in de gemeente die binnen afzienbare tijd op de agenda van de gemeente raad komt, of zou moeten komen. Met hun argumenten kunnen de burgers de dis cussies en afwegingen in de gemeenteraad verbeteren. De gemeenteraadsleden van D66 verwelkomen deze inbreng en zullen de reacties betrekken bij het bepa len van hun standpunt in de gemeenteraad.
Waar gaat het deze keer om?
Het gemeentebestuur wil de inwoners goed informeren over ontwikkelingen binnen Leidschendam Voorburg. Hiervoor dient o.a. de wekelijkse gemeente rubriek in De Postiljon. Het gaat om informatie over besluiten van de gemeente. Over de dienstverlening aan de bewoners. Over zaken als onderwijs, reiniging, werkzaamheden aan de weg enzovoorts. Ook worden in de gemeenterubriek verzoeken gepubliceerd van bewoners die bijvoorbeeld hun huis willen vergroten, of bomen willen kappen. Als omwonenden bezwaar hebben, kunnen zij vervol gens bezwaar aantekenen.
De vraag van de maand oktober:
Als u de gemeentelijke informatie beoordeelt, vindt u de informatie dan goed en bereikt de informatie u tijdig?

Reacties graag vóór 31 oktober, via onze website www.d66leidschendam voorburg.nl, of direct per e mail naar devraag@d66leidschendam voorburg.nl. U kunt ook ‘s avonds bellen met Jérôme Schellings (tel. 3204378). Kunt u hem niet bereiken, laat dan een boodschap achter. Hij belt u zeker terug.
Reacties op de vraag van de maand worden geplaatst op onze website. Elke maand wordt er een fles wijn verloot onder degenen die hebben gereageerd. Dit onder het motto ”makkelijker kunnen we het niet maken maar wel smakelijker”.