PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071 5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G. J. Onderwater, tel. 079 3422906
e mail: info@cuo zm.nl

Dinsdag 5 oktober 19.00 uur: repetitie Parochiekoor
Woensdag 6 oktober 9.00 uur: eucharistieviering, voorganger pastoor v.d. Plas
Donderdag 7 oktober 19.00 uur: rozenkransgebed, voorganger Jan van Rijn
Zaterdag 9 oktober 19.00 uur: woord en communieviering met samenzang,
voorganger Diaken H. Peters
Zondag 10 oktober 11.00 uur: woord en communieviering met samenzang,
voorganger Diaken H.Peters
Dinsdag 12 oktober 10.00 uur: viering t.b.v. ontmoetingsdag van de K.B.O. t.g.v. het 40 jarig bestaan van de onderafdeling Stompwijk, voorganger pastoor v.d.Plas

Overleden: woensdag 29 september 2004: Johannes Baptistus Knebel,
in de leeftijd van 62 jaar

Gebedsintenties
Woensdag 6 oktober 9.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie
Zaterdag 9 oktober 19.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie,
Ad Overdevest, Gerrit Verhagen, Joanna v.d. Poel Rutten, Annie Baak Groeneweg, Alida Hilgersom van Stein, Adrianus Overdevest,
Nico Groenewegen, Jaap Olsthoorn, Riet Hilgersom van Leeuwen,
Wilhelmina Waaijer Kasbergen, John Knebel
Zondag 10 oktober 11.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie, overleden ouders v.d.Ven Wortman, W. Hilgersom, overleden ouders en broers, Elisabeth Maria Lelieveld van Veen, overleden ouders Vreeswijk van Leeuwen, Maria Adriana Olsthoorn, Arie van Santen, Petrus v.d. Meer, Cors Oudshoorn, Ronnie de Winter, Louis Luiten, Petronella Waayer Caspers, Cornelis Fuchs,
Wil Disseldorp, overleden ouders van der Salm Stijnman, Petronella van Rijn Hoogeveen, Theodorus Lexmond, Joop Olijhoek, Wilhelmina Waaijer Kasbergen, John Knebel, Henk Granneman
Zaterdag 9 oktober Zondag 10 oktober
Lector: Jan Havik Jan van Rijn
communie uitdeelhulp: geen geen
koster: Antoon van Santen Antoon van Santen

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 9 oktober Christus Dienaar 19.00 uur: eigentijdse viering
Zondag 10 oktober St. Jan 9.30 uur: jubileum Hoogmis t.g.v. het
100 jarig bestaan van de St Jan, m.m.v. de gezamenlijke koren.
Voorgangers bisschop van Luijn en Pastoor v.d. Plas