Kleine kinderen worden groot!

Kleine kinderen worden groot en opeens heb je een puber in huis. Vrienden van de sportclub, van school…. ze lijken opeens belangrijker dan wie ook. Jouw op vattingen en meningen zijn opeens ´ouderwets` of ´stom´. Wat nu? Als ouders kun je schrikken van deze soms plotselinge, soms geleidelijke, veranderingen. Het kan voor jou als ouder zwaar zijn om daarin jezelf te blijven. Wat doe je wel, wat niet? Welke regels handhaaf ik, welke kunnen worden aangepast? Hoe zoek ik het ge sprek met mijn kind? Welke ingang is (nog) wel mogelijk? Je kunt moe worden van alle onderhandelingssessies die zich wekelijks, soms dagelijks herhalen. Puberaal gedrag kan enorm op je zenuwen werken. Hoe ga je ermee om? Binnen
ons dorp leeft dit onderwerp onder ouders van kinderen in de puberleeftijd. Daar om start er in oktober in onze parochie een cursus waarin ouders met elkaar in gesprek gaan over het omgaan met tieners. We hopen dat u, door het praten met elkaar, een steuntje in de rug krijgt. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op donderdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in de pastorie. De eerste avond is op 28 oktober en de laatste op 25 november a.s. Ouders van kinderen in Stompwijk in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar krijgen binnenkort nog een persoonlijke uitnodiging met meer informatie. Ook als u geen persoonlijke uitnodiging heeft gekregen en uw belangstelling naar aanleiding van dit stukje is gewekt, kunt u zich al aanmelden bij mevrouw Riet van der Ham, tel. 071 5801519.
De werkgroep tieners