College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg

Burgemeester en wethouders van Leidschendam Voorburg hebben 5 oktober 2004 onder andere het volgende besluit genomen:
Samenwerking brandweer Leidschendam Voorburg en Wassenaar
Vandaag heeft het college ingestemd met het plan van aanpak samenwerking brandweer Leidschendam Voorburg en Wassenaar. De wens tot samenwerking spruit voort uit de gedachte dat door het bundelen van krachten een sterkere positie, een betere dienstverlening, een betere kostenefficiency en een beter medewerkerperspectief kan worden bereikt.