Inspraak wijziging Legger voor watergangen en wat

B E K E N D M A K I N G
Inspraak wijziging Legger voor watergangen en waterkeringen
Het waterschap Wilck en Wiericke heeft het voor nemen om de Legger voor watergangen en waterkeringen te wijzigen.
De Legger registreert waar de waterstaatswerken liggen, wat hun functie is, wie de onderhoudsplichtige is en wat de onderhoudsplicht inhoudt.
De wijzigingen zijn bedoeld op de volgende punten:
· Verbeteringen (van onvolkomenheden) op de kaarten waarop de waterstaatswerken staan aangeduid.
· Functiewijziging van wateren als gevolg van werken in de Steekterpolder (Alphen aan den Rijn), de Binnenpolder (Alphen aan den Rijn en Bode graven), de Grote Westeindse Polder (Zoeterwoude en Leidschendam Voorburg) en de Westbroekpolder (Zoeterwoude).
· Het benoemen van onderhoudsverplichtingen in de polder Reeuwijk.
De wijzigingen kunnen vanaf de datum van deze bekendmaking t/m 6 november 2004 ingezien worden op het kantoor van Wilck en Wiericke, Herman Heijermanslaan 4, 2741 ZJ Waddinxveen en op de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten. Belanghebbenden kunnen zowel schriftelijk als mondeling op de wijzigingen reageren. De reacties worden verzameld als zienswijzen en betrokken bij de besluitvorming.