Werkgroep Stompwijkse kerk wil nieuw dorpshart

Uit het Leids Dagblad:
Werkgroep Stompwijkse kerk wil nieuw dorpshart
STOMPWIJK Een gezellig dorpscentrum heeft Stompwijk niet. Als de leden van de werkgroep Werk aan de Kerk hun zin krijgen, komt daarin verandering. Bij de Laurentiuskerk is volgens hen plaats voor 36 appartementen voor ouderen, een parkeerkelder en één of meer bijgebouwen met vergaderruimtes, ontmoetingsruimtes en een openbaar park. ,,Het kan het nieuwe hart van Stompwijk worden , zegt Rinus Odijk van de werkgroep Werk aan de Kerk . ,,Er is in het dorp op sociaal gebied steeds minder te doen. Wat meer leven in de brouwerij mag best.
Het idee voor de appartementen is eigenlijk uit nood geboren. De Laurentiuskerk en de pastorie zijn toe aan een grondige restauratie. Deze kost 1,5 tot 2 miljoen euro. Monumentenzorg betaalt daarvan slechts een deel. Door appartementen voor vijftigplussers en een sociale ruimte te bouwen zijn zowel de kerk als de inwoners van Stompwijk geholpen. ,,Met de opbrengst kan een deel van de restauratie worden bekostigd én je bouwt een type woning waaraan in Stompwijk veel behoefte is , aldus Odijk. Het plan van de werkgroep Werk aan de Kerk is tevens een aanzet om het gebied rond de kerk levendiger te maken. In de directe omgeving zijn al een bibliotheek, een school en een dorpshuis te vinden. Een aantal sociale ruimtes en een parkje passen daar volgens Odijk prima bij.
Ook de kerk zou in de toekomst een meer sociale functie kunnen krijgen. ,,We willen onderzoeken of het gebouw ook te gebruiken is voor exposities of concerten. Daarmee genereer je ook weer geld voor onderhoud. Maar de Laurentiuskerk moet in de eerste plaats kerk blijven. Het kerkbezoek loopt wel terug, maar er is nog steeds een vaste kern van 150 mensen die elke zondag komt. En met vieringen en begrafenissen puilt de kerk uit.
Het pastoorsbos achter de kerk kan een stuk aantrekkelijker worden gemaakt voor wandelaars door er bankjes neer te zetten en schelpenpaden aan te leggen. ,,Je ziet er nu bijna nooit iemand. Er komen alleen af en toe kinderen beukennootjes of walnoten rapen. Volgens Odijk zou het leuk zijn om het prieeltje achter in het bos te herstellen. ,,Vroeger zat de pastoor daar naar de polder te kijken. Het is helaas in verval geraakt. Alleen de fundamenten liggen er nog.
Odijk beseft dat er nog een lange weg te gaan is met de gemeente Leidschendam/Voorburg. Zonder die medewerking kan het kerkbestuur niets doen. ,,Als de gemeente het wil, kan het complex er over twee jaar staan. Op straat word ik regelmatig aangesproken. Dan hoor ik goed zo of ga zo door . De bevolking van Stompwijk wil het wel. Nu de overheid nog.
Judy Nihof
donderdag 07 oktober 2004

‘De bevolking van Stompwijk wil het wel’ beweert de heer Odijk in voorgaand interview. Daar kijken wij van de redactie van op want hier zitten al vier inwoners aan wie niets is gevraagd. En hoe staat de Dorpsraad in dit geheel; staat die ook achter dit plan? En hoe verhoudt zich een en ander met de plannen van de projectgroep Stomphus Kulturhus? Allemaal vragen waar we wellicht aanstaande maandagavond om 20.00 uur bij de Dorpsraadvergadering een antwoord op krijgen.
Redactie DK