Jaarvergadering Stompwijk92

JAARVERGADERING “Stompwijk 92”

Deze wordt gehouden vrijdag 22 oktober 2004 in de kantine van
Stompwijk 92. Aanvang: 20.00 uur precies.

De agenda omvat de volgende punten:
1. Opening.
2. Mededelingen en binnengekomen stukken.
3. Vaststelling verslag vorige jaarvergadering.
4. Zaken betreffende kantine, sporthal en gemeente.
5. Financiële verslagen.
Tevens verslag kascommissies, verkiezing nieuwe kascommissies, begroting en bespreking contributies.
PAUZE
6. Jaarverslagen.
7. Uitloting obligaties door een medewerker.
8. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn:
Voetbal
Rina van den Bosch en Marc Tilburg. Beiden stellen hun functie ter beschikking. Het bestuur draagt voor een bestuursfunctie voor de dames Tamara Olijhoek en Sylvia van den Bosch.
Binnensport
Peter Havik. Stelt zich herkiesbaar.
Handbal
Fred van der Hoek en Ank van den Bosch. Beiden stellen hun functie ter
beschikking. Het bestuur draagt voor een bestuursfunctie voor Lenie Zuidgeest.
Hoofdbestuur
Hans Vreeswijk. Stelt zich herkiesbaar.

Er is nog de vacature van VOORZITTER.
Het bestuur draagt voor deze functie voor de heer Kees Bergen. De leden kunnen voor alle bovenstaande bestuursposten ook zelf kandidaten voordragen. De kandi daatstelling moet voorzien zijn van een bereidverklaring, getekend door de kandi daat, en zijn ondertekend door tenminste tien stemgerechtigde leden. Geef ook aan voor welke afdeling men zich kandideert. Inleveren op het adres Dr. van Noort straat 202 Stompwijk. De inzendingstermijn sluit achtenveertig uur voor de vergadering. Zijn geen tegenkandidaten gemeld, dan gelden de door het Bestuur
voorgedragen kandidaten als gekozen. Er wordt nu afscheid genomen van enige bestuursleden.
9. Rondvraag gevolgd door sluiting.
Namens het Bestuur van “Stompwijk 92”,
Hans Vreeswijk, Secretaris Hoofdbestuur.