Nieuws van de Zonnebloem

Wist u dat ;
· De vereniging de Zonnebloem ieder jaar ± 6600 hulpbehoevende mensen kan helpen een week vakantie te houden aan land of op de boot?
· Het vakantieschip helaas niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd?
· Er een nieuw schip moet komen, kosten zomaar even 14 miljoen euro!!!
· Er zoals in 1985 geen tv inzamelingsshow met Rudie Carrel meer is?
· Alle afdelingen uit eigen middelen ook helpen om het geld bijeen te krijgen?
· Er ook een beroep op uw goedheid gevraagd wordt te ondersteunen?
· Op dit moment uit het hele land 7 miljoen euro binnen is, maar er zeker nog zeven te gaan zijn?
· U in de supermarkt COOP uw statiegeldbonnetjes in de bus kan doen? en wij u daarvoor hartelijk danken, want ook hier helpen alle beetjes?
· Maar Giro 145 vakantieschip altijd open staat voor uw extra bijdrage?

Leo van Beek, penningmeester afdeling Leidschendam en Stompwijk.