Gemeenteraadsvergaderingen

Gemeenteberichten
Ø De openbare vergadering van de commissie Maatschappelijke Activiteiten vindt plaats op maandag 8 november om 19.30 uur. Als agendapunt 6 staat vermeld de nota beleidsvisie sport
Ø De openbare vergadering van de commissie Openbaar gebied vindt plaats op dinsdag 9 november a.s. om 19.30 uur
Bespreekpunten zijn o.a.
4. Raadsvoorstel inzake reconstructie glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder
5. Raadsvoorstel inzake kostendrager voor de verplaatsing en beëindiging van verspreid liggende tuinbouwbedrijven rond Stompwijk /ontwerp verkenning locatie Westeinde
Raadsvoorstel tot vestiging van het voorkeursrecht m.b.t. plangebied Westeinde Stompwijk
Ø De openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken vindt plaats op woensdag 10 november a.s. om 19.30 uur
De vergaderingen vinden plaats in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72 74 te Voorburg.