Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88,2266 HA Stompwijk, tel 071 5801604.
Pastoor B. van der Plas, tel 071 5801215.
Koster A. Hilgersom, tel 071 5801563.
Openingstijden parochiesecretariaat:
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur
Verzorging begrafenissen en crematies:
De heer C. G. J. Onderwater, tel. 079 3422906
e mail: info@cuo zm.nl.

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
* Dinsdag 2 november 19.00 uur: Allerzielen, gedachtenisviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger mevr. Riet v.d. Ham
* Woensdag 3 november 9.00 uur: geen eucharistieviering
* Donderdag 4 november 20.00 uur: gespreksavond voor ouders van tieners
* Zaterdag 6 november 19.00 uur: geen eucharistieviering
* Zondag 7 november 11.00 uur: gezinsviering, huis der Heiligen, 15.00 uur: doop van Amy Knijnenburg, voorganger pastoor v.d. Plas.

Overleden: 26 oktober 2004: Wim v.d. Helm, in de leeftijd van 57 jaar

Gebedsintenties
* Zondag 7 november 11.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie, Cors en Jeanne v.d. Bosch, Carla en Ton v.d. Bosch, Cor van Haaster, W. Hilgersom, overleden ouders en broers, Kees de Jong, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg v.d. Lubbe jaargetijde, uit dankbaarheid fam. van Rijn,
Peter Develing, overleden familieleden Develing Roest, Gerard van Rijn, Martien v.d. Bos, Adrianus en Wilhelrnina van Wijk Ham, Gerardus van Steen, Gerrit Verhagen, Joanna v.d. Poel Rutten, Annie Baak Groeneweg, Alida Hilgersom van Stein, Adrianus Overdevest, Nico Groenewegen,
Jaap Olsthoom, Riet Hilgersom van Leeuwen, Wilhelmina Waaijer Kasbergen, Arie van Santen, Petrus v.d. Meer, Cors Oudshoorn, Ronnie de Winter, Louis Luiten, Petronella Waayer Caspers, Comelis Fuchs, Wil Disseldorp, overleden ouders van der Salm Stijnrnan, Petronella van Rijn Hoogeveen,
Theodorus Lexmond, Joop Olijhoek, John Knebel, Cisca v.d. Helm Mensen

LECTOREN/UITDEELHULPEN:
Zondag 7 november
lector: geen
communie uitdeelhulp: geen
koster: John Olyhoek

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
* Zaterdag 6 november St. Jan 19.00 uur: gezongen viering.
* Zondag 7 november Christus Dienaar 9.30 uur: gezinsviering