Collecteren nationale ramp

De stichting Alzheimer Nederland heeft van 8 t/m 13 november 2004 haar landelijke collecte. In heel Nederland gaan dan ruim 15.000 collectanten de straat op. Met de opbrengst van de collecte werkt Alzheimer Nederland aan de ernstige problematiek rond dementie in Nederland, ook in uw regio. De ziekte van Alzheimer mag geen nationale ramp worden. Wij zijn op zoek naar mensen, die ons willen helpen met collecteren of organiseren in de eigen wijk.

Als u ons wilt helpen, belt u dan met Alie van Veen, tel. 5803112.