VVD

Alle ambtenaren onder één dak!

De VVD in de gemeenteraad van Leidschendam Voorburg vindt dat de ambtenaren van de gemeente Leidschendam Voorburg zo snel als mogelijk op één locatie moeten worden gehuisvest. De gemeente kan hierdoor efficiënter en goedkoper werken. Bovendien komt het de serviceverlening aan de burger ten goede. Dit is één van de drie speerpunten die de VVD dinsdag aanstaande inbrengt tijdens de Begrotingsraad. Twee andere speerpunten betreffen de bibliotheek en de openbare ruimte.
Volgens de liberalen kunnen de ambtenaren centraal worden gehuisvest als het stadskantoor in Leidschendam wordt uitgebouwd. Hier is bij de bouw van het gemeentekantoor al rekening gehouden. In de kern Voorburg dient een service punt te komen aan de huidige locatie op de Rozenboomlaan, hoek Herenstraat.
Ten aanzien van de bibliotheek heeft de VVD sterk de indruk dat de bibliotheek haar activiteiten uitbreidt zonder dat aan de klanten van de bibliotheek is ge vraagd of zij dit ook willen. Onderzoek lijkt uit te wijzen dat de gebruikers van de bibliotheek niet op andere activiteiten zitten te wachten. Bovendien passen sommige activiteiten niet bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling. Zo leent de bibliotheek speelfilms uit tegen lagere tarieven dan bijvoorbeeld videotheken. Dit vinden de liberalen concurrentievervalsing. Ook vraagt de VVD zich af of het organiseren van tentoonstellingen wel een taak is van een bibliotheek. Volgens de VVD moet de bibliotheek zich bezig houden met haar kerntaak: het promoten van lezen, vooral bij de jeugd door het uitlenen van boeken.
Ten slotte vindt de VVD dat het beheer van de openbare ruimte kritisch onder loep moet worden genomen. Bestuur en ambtenaren van de gemeente moeten er alles aan doen om de kwaliteit van de openbare ruimte in de hele gemeente zo hoog mogelijk te houden. De VVD zal er bij de bespreking van het Beheersplan Openbare Ruimte, later deze maand, op aandringen dat al het mogelijke wordt gedaan. Is dat niet zo, dan zal de VVD bij de behandeling van het plan en/of bij de Voorjaarsnota met voorstellen komen om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.