Verloren: 2 sleutelbosjes

1 met label plastic omrand zwart met moeder! (2 sleutels)
1 met klein zaklantaarntje voor sleutelgat (3 sleutels)
Verloren tussen Huize Emmaus Zoeterwoude en Stompwijk Meerlaan.
Graag terugbezorgen bij de redactie Dorpsketting, Dotterbloem 1.