College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg

Wet kinderopvang 2005
Vanaf 1 januari 2005 treedt de wet Kinderopvang in werking. Deze wet bepaalt dat ouders, werkgevers en de overheid samen de kinderopvang moeten regelen. Volgens de nieuwe wet moet de gemeente:
· de kinderdagverblijven registreren als ze zich aanmelden. Kinderdagverblijven die nu al een vergunning hebben, worden per 1 januari 2005 automatisch geregistreerd. De vergunningen komen dan te vervallen.
· toezicht houden op de kwaliteit en die ook handhaven. De daadwerkelijke controles worden uitgevoerd door de GGD. Als een inspectierapport onvoldoende is, moet de gemeente ingrijpen. Dit kan gebeuren in de vorm van een brief met aanwijzingen, maar kan ook resulteren in een exploitatieverbod. De kwaliteitseisen waar kinderdagverblijven aan moeten voldoen zijn landelijk vastgesteld.
· een gemeentelijke bijdrage leveren aan de kosten van kinderopvang aan bepaalde doelgroepen. Welke doelgroepen dit zijn, staat in de wet omschreven, maar het gaat hierbij om de financieel minder draagkrachtigen die veelal cliënt zijn bij Sociale Zaken.
Om één en ander allemaal goed te kunnen regelen, heeft het college besloten de taken rond de kinderopvang onder te brengen bij Sociale Zaken. Ook is er goedkeuring gegeven aan een conceptverordening, die de raad nog moet goedkeuren. Hierin staan onder meer een aantal voorwaarden waaronder de gemeente een bijdrage doet aan de kosten voor kinderopvang.
Voor meer (pers)informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Marianne de Jonge, telefoon (070) 300 9294, mobiel 06 53937008, e mail ma.de.jonge@leidschendam voorburg.nl.