Geachte KBO leden

Donderdag 18 november is de KBO Stompwijk weer uitgeno digd door de K.B.O. Zoeterwoude om in het verzorgingshuis Emmaus te komen klaverjassen en rummicub te spelen. De aanvang is om 14.00 uur. U vindt huize Emmaus aan de Bennebroekweg te Zoeterwoude. We spelen weer om de wisselbekers, die weer voor een aantal maanden van eigenaar wisselen. Wilt u zich voor deze sportieve wedstrijd opgeven, dan kan dit nog tot en met woensdag 17 november op telefoonnummer 071 5804342. U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet, secr. A.v.Santen