Extra Dorpsraadvergadering

Extra Dorpsraadvergadering op dinsdag 23 november

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een extra openbare vergadering van de Dorpsraad Stompwijk op dinsdag 23 november 2004, in aanwezigheid van Wethouder mr. M. Houtzager. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis. De vergadering begint om 18.00 uur tot 20.00 uur.
De agenda
1. Spreekrecht
2. Raadsvoorstel inzake reconstructie glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder
3. Raadsvoorstel inzake kostendrager voor de verplaatsing en beëindiging van verspreid liggende tuinbouwbedrijven rond Stompwijk / ontwerpverkenning locatie Westeinde.
4. Raadsvoorstel tot vestiging van het voorkeursrecht op basis van art. 8 Wvg.
De vergaderstukken liggen deze week ter inzake in de bibliotheek.
De Voorzitter, Wethouder mr. E.P. Beimers