Zalving

Zalving voor hen die de levensavond zijn ingegaan.
Zondag j.l. is die viering geweest in de kapel van Huize Emmaus voor de bewo ners en parochianen van Zoeterwoude. Het was een zeer zinvolle viering, waarin meer dan 20 mensen, die jaren mogen tellen, de zalving hebben ontvangen. Op 28 november, de 1e zondag van de Advent (de opening van het nieuwe kerkelijke jaar) is de viering om 15.00 uur in de kerk van Stompwijk. De kerk kent 3 zalvingen en de jeugd weet de namen ervan. We spreken over de morgenzalving, die wordt gedaan bij de doop, met de wensen dat ze liefdevolle taal spreken als we de mond zalven en dat ze mogen geven en delen als we de handjes zalven. Dan hebben we binnen de kerk de zalf, die we noemen “de middag van het leven “. Deze wordt toegediend bij het vormsel, de priester en bisschopswijding en als laatste de “avondzalving”. Deze wordt toegediend aan mensen, die de levensavond zijn ingegaan. Ieder, die deze zalving wil ontvangen, is van harte welkom in de Laurentiuskerk op 28 november om 15.00 uur. U kunt zich opgeven bij het secretariaat in de pastorie of een briefje met naam en adres in de brievenbus. Bij de viering zijn familieleden en vrienden van harte welkom. Na afloop van de viering is er in de kerk nog tijd voor een kop koffie en een ontmoeting met nagesprek. Wij zien naar deze viering uit met groot respect voor de generatie onder ons, die in hun leven zeer veel dienstbaarheid en liefde gestalte hebben gegeven.
Graag tot dan.
B.v.d.Plas, pastoor