Vele reacties op D66 vraag van de over ontvangen g

De D66 fractie heeft ontzettend veel reacties gekregen over de ontvangst van de gemeenteberichten in het daarvoor door de gemeente uitgekozen huis aan huis blad. De reacties waren over het algemeen zeer negatief. Veel klagers ontvangen dit huis aan huis blad af en toe en anderen in het geheel niet. Met klachten over de bezorging wordt ook weinig gedaan. Uit de reacties valt op te maken dat de bezorging op korte termijn moet verbeteren. Gebeurt dit niet dan kan D66 niet anders concluderen dat het college van burgemeester en wethouder zo snel als maar enigszins kan de gemeenterubriek via een ander huis aan huisblad moet gaan verspreiden. D66 vindt het onaanvaardbaar dat door slechte naleving van aangegane verplichtingen groepen van inwoners verstoken blijven van gemeentelijke informatie. De fractie zal er dan ook bij het college op aandringen zo snel mogelijk maatregelen te nemen, zodat de inwoners weer die informatie krijgen waar zij recht op hebben.