Alzheimer Nederland

In de week van 8 tot en met 13 november gingen in heel Nederland ongeveer 15.0000 collectanten langs de deuren om geld bijeen te brengen voor Alzheimer Nederland. De collecte in Stompwijk heeft dit jaar € 900, opgebracht.
Namens Alzheimer Nederland willen wij de gulle gevers, collectanten en iedereen die zich heeft ingezet om de collecte te doen slagen bedanken voor hun inzet. Zonder hun hulp was het niet mogelijk deze collecte te organiseren. Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog Alzheimer Nederland steunen? U kunt uw gift overmaken op giro 2502 ten name van Alzheimer Nederland te Bunnink. Wilt u zich aanmelden als nieuw collectant in ons dorp kunt u contact opnemen met Alie van Veen, tel 5803112.