Kerststukjes maken

U bent natuurlijk nog helemaal niet in de stemming om kerststukjes te maken, maar toch willen wij u alvast de datum doorgeven dat we ze weer gaan maken, namelijk op donderdagmorgen 16 december om 9.00 uur. Dan gaan we weer zo n 80 stukjes maken voor de ouderen onder ons van 80 jaar en ouder. Ook de zieken worden niet vergeten. Tevens voor diegene, die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren. Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken, dus bent u van harte welkom. Meer informatie krijgt u ter zijner tijd.
U kunt zich bij een van ons opgeven: Corry Luk, Dr. v. Noortstraat 13 c, tel. 5802787 of Annie v. Rijn, Oosteinde 23, tel. 5802059. Met vriendelijke groet,
Annie v. Rijn