BANKETLETTERAKTIE

Deze gehele week heeft U nog gelegenheid tot het bestellen van banketletters in het kader van onze actie. Wij hopen dat U dit jaar weer meedoet en bijdraagt tot het welslagen van de actie, op deze manier “Stompwijk 92” ondersteunend. De prijs is € 8,00 per letter en bestellingen uitsluitend te richten aan Hans Vreeswijk Dr. van Noortstraat 202 2266 HC STOMPWIJK.