Wilck en Wiericke

B E K E N D M A K I N G
De dijkgraaf, voorzitter van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voorzitter van de Verenigde Vergadering bekend, dat op:
woensdag 8 december 2004
vanaf 16.30 uur een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen.
De vergadering wordt gesplitst in twee gedeelten: van 16.30 tot 18.00 uur en van 19.00 uur tot einde vergadering. De voorzitter zal voor beide gedeelten gelegenheid tot inspreken geven.
Op de agenda van deze bijeenkomst staan de volgende zaken:
Van 16.30 tot 18.00 uur
2e Bestuursrapportage 2004
Kredietvoorstel gemaal Westbroek te Zoeterwoude
Onderhoudsronde Legger
Gemaal Surfplas
Van 19.00 uur tot einde vergadering
Ontwerppeilbesluit polder Reeuwijk en Sluipwijk
Ontwerppeilbesluit bemalingsgebieden Laag Boskoop en Zaanse Rietveld
Ontwerppeilbesluit Groenendijkse en Oostbroekpolder
Ontwerppeilbesluit Driebruggen

Ter voorbereiding van deze vergadering zullen de volgende commissies bijeenkomen op de daarbij genoemde data:

Commissie Bestuurszaken maandag 22 november 2004 om 08.30 uur
Financiën maandag 22 november 2004 om 14.00 uur
Commissie Waterstaat woensdag 24 november 2004 om 13.30 uur

De bijeenkomsten van de Verenigde Vergadering en de commissies zijn openbaar. Na opening (2x) van de vergadering kunnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord.
De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende vergaderstukken liggen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de vergaderingen voor een ieder op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur kosteloos ter inzage op het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4, 2741 ZJ Waddinxveen, tel. (0182) 62 32 88.
Waddinxveen, november 2004
De dijkgraaf van het waterschap,
ing. C.M. Kroes