Zalving

Zalving voor hen die de levensavond zijn ingegaan
Deze wordt toegediend aan mensen, die de levensavond zijn ingegaan. Ieder die deze zalving wilt ontvangen is van harte welkom in de Laurentiuskerk op
28 november om 15.00 uur, na afloop drinken wij een kopje koffie met elkaar.
Graag even opgeven per telefoon aan het secretariaat 071 5801604 of een briefje in de brievenbus van de pastorie.
Medewerkers secretariaat