Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071 5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C. G . J. Onderwater, tel. 079 3422906
e mail: info@cuo zm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Dinsdag 23 november 19.00 uur: repetitie Parochiekoor
Woensdag 24 november 9.00 uur: eucharistieviering, voorganger pastoor v.d.Plas
Donderdag 25 november 20.00 uur: gespreksavond voor ouders van tieners
Zaterdag 27 november 19.00 uur: woord en communieviering m.m.v. het E.M.S. koor, voorganger mevr. Marianne Turk
Zondag 28 november 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang
15.00 uur: ziekenzalving, na afloop koffiedrinken,
voorganger pastoor v.d. Plas
Maandag 29 november 19.15 uur: vergadering van de wijkcontactpersonen

Overleden: Cornelia Anna Joanna Verhagen, in de leeftijd van 58 jaar

Gebedsintenties
Woensdag 24 november: 9.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie, Wim v.d. Helm namens de K.B.O., Corrie Verhagen
Zaterdag 27 november 19.00 uur: uit dankbaarheid bij gelegenheid van het
40 jarig huwelijk, overleden familie van Steen Tas, Hans de Winter, overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerrit Verhagen, Joanna v.d. Poel Rutten, Annie Baak Groeneweg, Alida Hilgersom van Stein, Adrianus Overdevest, Nico Groenewegen, Jaap Olsthoorn, Wilhelmina Waaijer Kasbergen, Cisca v.d. Helm Mensen, Wim v.d. Helm, Gerardus Steekelenburg, Corrie Verhagen
Zondag 28 november 11.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie, uit dankbaarheid voor het 25 jarig huwelijk fam. Knijnenburg van Velzen, overleden ouders van Santen Overdevest, Gré v.d. Hulst van Santen, Kees van Dijk, Rinus v.d. Burg jaargetijde, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg v.d. Lubbe, overleden ouders en broer, overleden familieleden Knijnenburg van Velzen, overleden ouders van Boheemen v.d. Krogt, Riet Hilgersom van Leeuwen, Arie van Santen, Petrus v.d. Meer, Cors Oudshoorn, Ronnie de Winter, Louis Luiten, Petronella Waayer Caspers, Cornelis Fuchs, Wil Disseldorp, overleden ouders van der Salm Stijnman, Petronella van Rijn Hoogeveen, Theodorus Lexmond, Joop Olijhoek,John Knebel, Cisca v.d. Helm Mensen, Wim v.d. Helm, Alida Hagen Opstal,
Gerardus van Steekelenburg, Corrie Verhagen

Zaterdag 27 november Zondag 28 november
lector: geen Cees Bergen
communie uitdeelhulp: Jan v Rijn Rinus Odijk
koster: John Olijhoek Antoon v Santen

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE

Zaterdag 27 november Christus Dienaar 19.00 uur: gezongen viering
Zondag 28 november St. Jan 9.30 uur: hoogmis advent