Beste medeparochianen

Zoals u misschien weet ben ik al meer dan 34 jaar als vrijwilliger in de parochie werkzaam. Met heel veel plezier heb ik mij op allerlei gebied ingezet. Mede door de fijne samenwerking met veel vrijwilligers heb ik dit werk kunnen doen, daar ben ik dankbaar voor. Altijd kon ik een beroep doen op mensen en heb van iedereen veel steun ondervonden. Nu heb ik besloten om een poosje afstand te nemen van een groot deel van mijn parochiewerk. Per 1 december maak ik geen deel meer uit van de volgende werkgroepen: de parochievergadering, de pastoraatsgroep, de werkgroep missie en ontwikkeling, de parochiële caritasinstelling, de lectorengroep en het liturgisch beraad. Ook ben ik geen voorzitter meer van de wijkcontactgroep. Mevrouw Annie van Rijn zal deze taak voorlopig van mij overnemen. Op verzoek van het kerkbestuur blijf ik wel voorgaan in avondwaken, in de zaterdagavondvieringen en in andere vieringen waar dit nodig is. Over een jaar bekijk ik of ik bepaalde taken weer op me neem. Ik hoop dat anderen mijn plaats, eventueel tijdelijk, kunnen innemen. Misschien is het wel eens goed om een jaartje afstand te nemen en anderen in de gelegenheid te stellen nieuwe ideeën te ontwikkelen. Nogmaals hartelijk dank aan al die fijne mensen met wie ik heb mogen samenwerken in die 34 jaar. Mijn oprechte excuses als ik in die 34 jaar mensen heb gekwetst of tekort gedaan. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt! Ik heb altijd geprobeerd naar best vermogen te handelen en dienstbaar te zijn aan de parochie. Met vriendelijke groet.
Riet van der Ham