SOLIDARIDAD, MEER DAN HULP

Ontmoet de Makers
In de Adventperiode is naar goede gewoonte aandacht voor het werk van Soli daridad. Het thema van dit jaar is “MADE BY”, ontmoet de makers. De makers van kleding. Beginnend bij de katoen plukkers, de laagst betaalde schakel in de keten, komen we bij de katoenboeren, de wevers en uiteindelijk de naaisters van kleding. Het zijn mensen met dromen, dromen zoals u en ik hebben, dromen van menselijk geluk. Dat het goed gaat met je partner, je kinderen op school en thuis. Dat je gezond blijft, soms ook dromen van dingen die je graag zou willen hebben, een aangenaam huis om in te wonen. In Peru en andere landen in de derde wereld hangt deze verwerkelijking van menselijke dromen aan een dun draadje. En dan gaat het niet om het verlangen naar meer, maar juist om normale dingen: een dak boven je hoofd, scholing voor kinderen, een redelijke prijs voor je verbouwde producten, zodat je gezondheidszorg kan betalen. Daar wil de gemeenschap van Stompwijk hun steentje aan bijdragen. Deze week vindt u een zakje bij de Dorps ketting bijgesloten. U mag uw kerstgave daarin sluiten, zodat Solidaridad deze mensen kan helpen hen een toekomst te geven. Wilt u zo vriendelijk zijn deze gave in de brievenbus van de kerk of in de doos achter in de kerk te deponeren? Dan zorgt de M.O.V. groep dat het op de goede plaats komt. Volgende week meer over “Ontmoet de Makers” .
Werkgroep M.O.V. Stompwijk