Gemeente Leidschendam Voorburg

Uitnodiging tot het bijwonen van de

openbare vergadering van de commissie Maatschappelijke Activiteiten op maandag 6 december 2004 om 19.30 uur

openbare vergadering van de commissie Openbaar gebied op dinsdag 7 december om 19.30 uur. Agendapunten zijn o.a
9. vaststelling grondexploitatie Stompwijk Meeslouwerpolder per 1 januari 2004.
10. vaststelling grondexploitatie Stompwijk Westeinde per 1 januari 2004

openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken op woensdag
8 december 2004 om 19.30 uur.

Beide vergaderingen vinden plaats in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72 74 te Voorburg.