In liefdevolle herinnering

In liefdevolle herinnering
Ga maar, zeiden wij
ga maar, naar daar
waar de zon schijnt na de regen.
Waar geen vijand meer is,
het leven louter vriendschap.
Ga maar en laat ons maar achter,
wij redden het hier wel.

Voor de overstelpend vele en hartverwarmende
bewijzen van medeleven, die wij tijdens
de ziekte na het overlijden en bij de
teraardebestelling van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en trotse oma

Françoise Isabelle Georgette
van der Helm Mensen

In alle reacties werd haar vrolijke levenshouding benadrukt en gewaardeerd.
Dit is voor ons een grote steun.
Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Huib van der Helm
Louis en Irma
Mitchell
Joey

Stompwijk, november 2004