Westeinderpolder…, vervolg

Beste mensen…., jullie hebben mij versteld doen staan. Lange tijd heb ik de indruk van dit dorp gehad dat het hier alleen ging om sporten, paarden en collectes voor goede doelen. De inslag van de Stompwijker is goed, dat was al eerder gebleken. Echter mijn mening was dat ondanks de kritische noot in mijn eerdere stukjes dat er niemand ‘iets’ van vond. Nou dat heb ik geweten bij mijn oproep voor behoud van de Westeinderpolder. U bent massaal uit uw stoel gekomen om uw bezwaarschrift in te vullen en af te geven. In totaal heb ik 114 bezwaarschriften mogen ontvangen. Hieruit blijkt hoe het in Stompwijk leeft, de Westeinderpolder groen te houden. Van mijn eigen bezwaarschrift heb ik inmiddels een ontvangstbevestiging mogen ontvangen van de gemeente Leidschendam Voorburg. Het verzoek wat ik bij de tweede zending aan de gemeente gedaan heb is ieder bezwaarschrift mee te nemen in de onderbouwing bij dit bezwaarschrift. Wordt dat nl. niet gedaan, kunnen alle reacties die u gegeven heeft als ‘niet ontvankelijk’ verklaard worden en is alle moeite voor niets geweest. Door de meegezonden motivatie op ieder bezwaarschrift toe te passen is dit euvel volgens mij teniet gedaan. Verder heb ik de gemeente verzocht ieder schrift als bezwaarschrift te hanteren en u daarvan persoonlijk een ontvangstbevestiging toe te sturen. Iedere zelfrespecterende organisatie doet dit, dus ook de gemeente Leidschendam Voorburg.

Hoe het verder moet, kan ik op moment van schrijven nog niet zeggen. Wel is zeker dat wij de Westeinderpolder op de kaart hebben gezet bij de gemeente en een duidelijk signaal hebben afgegeven dat Stompwijk het niet pikt dat niet op kleine schaal maar op grote schaal gebouwd gaat worden. Wij vechten er voor dat ons dorp een DORP blijft, voor onze groenvoorziening en natuurbehoud. Laten wij in ieder geval de ontwikkelingen blijven volgen, de eigenaren van de Westeinderpolder steunen en kijken wat de toekomst ons brengt. Ik kan het niet alleen, zoals de reacties bij de bezwaarschriften bijgevoegd waren: ‘Leo houd ze tegen, dit dorp gaat al snel genoeg naar de klote’. Daar hebben wij iedere inwoner van Stompwijk voor nodig. Met z’n allen sta je sterk, laat dit het motto worden voor de Westeinderpolder.
Dank voor al uw reacties.

Leo Wijnhoven…, u weet wel, die van de Zustersdijk 23 11 04