350 NEEN………………

Afgelopen dinsdag hadden we als burgers van Stompwijk een plan gepresenteerd gekregen, dat in diep geheim door de gemeente is ontwikkeld. Wat mij vooral opviel was de drogredenering, die aan het hele plan ten grondslag ligt en die op deze avond niet expliciet aan de orde kwam. Daarom deze reactie in de Dorpsketting. Niet dat het veel zal helpen, want ik hoor van Stompwijkers dat het allemaal al is bekokstoofd. We willen als Stompwijk met onze 900 woningen en 2200 inwoners graag een zelfstandig dorp zijn, maar in feite zijn we gewoon een hele kleine wijk van de Gemeente Voorburg /Leidschendam. En sinds wanneer, burgers van Stompwijk, moet een kleine wijk een groot probleem van een hele gemeente oplossen? De gemeente moet op last van provinciaal beleid de glastuinbouw centraliseren om groen terug te geven aan de natuur met als gevolg 12 miljoen kosten voor het saneren van 12 Stompwijkse bedrijven. De beide wethouders gaan er helemaal vanuit dat Stompwijk die 12 miljoen moet “ophoesten”.
Onzin natuurlijk :
Een wijk van 2200 burgers hoeft natuurlijk helemaal geen gemeenteprobleem van 12 miljoen op te lossen. Stel: de wijk Parkwijk blijkt vervuilde grond te hebben. Moeten de villabewoners dan een flat in de villawijk accepteren om de kosten van de vervuilde grond te dragen? Dat er woningen bij kunnen in Stompwijk is OK, maar ga nooit akkoord met dit soort drogredeneringen. Er is gewoon BenW, een gemeenteraad, misschien een of twee wethouders, die het gewoon mooi vinden om over 20 jaar te kunnen zeggen: die wijk heb ik nog laten bouwen! Echte argumenten heb ik nog niet gehoord.
350 woningen is veel te veel voor Stompwijk.
Dus Stompwijkers, keur het hele plan af.
Met als belangrijkste argument: lever nooit 16 tot 20 ha groen in om vervolgens slechts 8 ha groen terug te geven aan de natuur, terwijl we als kleine wijk ook al 15 ha groen zullen zien verdwijnen als gevolg van de groei van 23 ha naar 38 ha gecentraliseerde glastuinbouw. Dorpsraad ga opnieuw praten met de wethouders, prik de drogredenering door en praat over een reëel aantal woningen.Ik zou zeggen 100 woningen moet kunnen, met de eis 30 ouderenwoningen en 30 jongerenwoningen en 40 dure eengezinswoningen. Met deze 100 woningen leveren we een bijdrage aan de kosten van de sanering, de rest moet de gemeente zelf ophoesten. En bouw er dan direct een multifunctioneel gebouw voor de school, de bibliotheek het culturhus, de huisarts etc etc.
350 NEEN…………………………………….100 OK
Leonie Vogels
Dr. van Noortstraat 66
2266 GZ Stompwijk, gemeente Voorburg/Leidschendam