100 jaar geschiedenis

De St. Jan in Zoeterwoude heeft in oktober haar 100 jarig bestaan gevierd maar ook herdacht. In 1904 werd de kerk gebouwd over een kleinere kerk heen uit 1840. Het werd een kerk met 900 plaatsen en gaat dan de geschiedenis in en ervaart dat 60 jaar na de bouw in 1964 een brand haar terugbrengt tot 1/3 van de vroegere grootte. Het was zowat 100 jaar ook de dekenale kerk, waaronder toen ook Stompwijk viel. Nu is er bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan een grote tentoonstelling geweest van vroegere koren, plechtige diensten en diverse pastoors en menigeen is naar die fotogeschiedenis komen kijken. Van die 100 jaren St.Jan is nu ook een heel interessant boek uitgegeven en ook in Stompwijk zijn mensen die een deel van de geschiedenis hebben meegemaakt in voorbije jaren. Als U dit boek in uw bezit wilt hebben of aan familieleden, die elders wonenten geschenke wilt geven dan kan dat. Deze boeken zijn bij het secretariaat verkrijgbaar voor € 6,00 per stuk. Bezie dit eens. U heeft voor uzelf en het nageslacht de geschiedenis van de kerk der voorvaderen in huis. Het is maar een weet. Alle goeds,
B.v.d.Plas, pastoor