Van de redactie

Ans
De Dorpsketting wordt al jaren bijgestaan door Ans Luiten. Binnen het bestuur als voorzitter van de Stichting en laatste jaren steeds meer als ondersteunend redactielid. Een warm mens met een frisse kijk op haar omgeving. Iemand die lijnen uit weet te zetten op langere termijn en die jong en oud in haar omgeving weet te stimuleren. Juist om die redenen is het voor ons zwaar om u over het volgende te informeren.
Ans heeft nu ruim een jaar borstkanker. Operaties, bestralingen en de nodige chemokuren hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Afgelopen week zijn er nieuwe uitzaaiingen in haar longen en lever ontdekt. Die nieuwe ontwikkelingen hebben er uiteindelijk toe geleid dat zij uitbehandeld is. De behandeling is gestopt, want wat moet je met nog meer gif in je lijf als het toch niet helpt.
Je kunt haar tot steun zijn door middel van het zenden van een kaartje.
Adres: Zuidbuurtseweg 9, 2381 LB Zoeterwoude of ansluiten@hetnet.nl

Advertenties kerstnummer
De donkere dagen voor kerst naderen met rasse schreden. Nu de kerstdagen in het weekend vallen lijkt de voorbereidingstijd voor ons nog korter dan andere jaren. We weten wel dat Sint Nicolaas nog maar net weg is en je hoofd er nog niet naar staat. Maar toch. Volgende week gaat de redactie al starten met het kerstnummer. Het zou fijn zijn als u deze week al uw kerst en nieuwjaarswens door wilt geven.
Wij hebben altijd een rode draad in ons kerstnummer. Dit jaar staat de volgende vraag centraal:

1) Wat was voor u de belangrijkste gebeurtenis in 2004?
Ben je dit jaar geslaagd voor je diploma 2e kans onderwijs. Ben je voor de eerste keer zwanger? Heb je je rijbewijs gehaald en gaat er een wereld voor je open. Ben je ontslagen of heb je juist die gewenste baan? Was je ontroerd door die zonsondergang of die lieve uitspraak van je kind. Ben je oma geworden?

2) Wat is het slechtste idee voor Stompwijk van het afgelopen jaar en wat is het beste idee?

Laat het ons weten of schiet een van ons op straat even aan. Ons adres is bekend.