Vrienden van Stompwijk

Vanavond, maandag 6 december, hebben wij met een groep mensen bijeen gezeten over de bouwplannen voor de Westeinderpolder. Tot nu toe hebben een aantal individuele personen zich zowel schriftelijk als mondeling geuit over de plannen. Om de krachten te bundelen willen wij nu een actiecomité “Vrienden van Stompwijk” oprichten. Belangstellenden voor dit comité kunnen zich melden bij Leo Wijnhoven, Zustersdijk, tel. 071 5802060 of e mail : L.A.M.Wijnhoven@minocw.nl of
Arnold Janson, tel. 071 5804195, e mail: Arnoldsservice@hotmail.com