Actiecomité Vrienden van Stompwijk

Mogen wij ons even aan u voorstellen:

WIE ZIJN WIJ:
· Een groep mensen uit het dorp, die zich ernstig zorgen maken over de ontwikkelingen zoals nu door de gemeente Leidschendam Voorburg gepresenteerd, met een duidelijke visie wat o.i.goed is voor dit dorp. De mening van Vrienden van Stompwijk is dat bij sanering van de glastuinbouw het beleid van de Provincie bindend moet zijn, vastgelegd in haar nota ‘ruimte voor ruimte’. Met de huidige gepresenteerde plannen wordt hierop een inbreuk gemaakt.

WAT WILLEN WIJ:
· wij hebben er geen moeite mee dat er nieuwe woningen gebouwd worden, maar niet in het aantal en fasering zoals de gemeente dit voorstaat
· dat de kosten van de glastuinbouwsanering gedragen worden door heel de gemeente en niet alleen Stompwijk
· dat adviezen van de Dorpsraad door de gemeente worden gerespecteerd.

WAT DOEN WIJ:
· u voorlichting geven hoe de gemeente en provincie omgaan met de vastgestelde procedures
· actie voeren tegen de tot nu toe genomen besluiten van de gemeenteraad, door middel van;
” een handtekeningenactie organiseren en deze overhandigen aan Gedeputeerde State van Zuid Holland
” grote borden maken en deze langs de Dr. v. Noortstraat plaatsen en elders op uw verzoek
” u helpen met bezwaarschriften opstellen tegen bouw en verkoop van land (Carla Wijnhoven)
” u adviseren en ondersteunen, wanneer het toch aankomt op procederen tegen de gemeente
· mensen respecteren om hun andere mening
· en voeren onze acties met open vizier.

WAT DOET U:
· ons steunen. Zonder uw steun zijn wij nergens. Houdt ons op de hoogte en wanneer u denkt van dienst te kunnen zijn, in welke vorm dan ook, geef dat dan aan.
· Heeft u suggesties over acties of andere zaken, laat het ons weten. Wij staan er open voor.

Borden: Zoals u hierboven kunt lezen worden er voorlopig twee acties georgani seerd. Afgelopen dagen zijn er misschien mensen bij u langs gekomen, die u ge vraagd hebben of u een protestbord in de tuin wilt plaatsen. Wanneer u dit zelf kunt doen is het mooi. Lukt dit niet dan kunt u dit bij Joop van Schie (tel. 580.17.38) opgeven en zal het actiecomité deze voor u maken. Hij heeft ook suggesties wat er op de borden moeten komen te staan. (Joop heeft een voorbeeld in zijn tuin staan).De borden zouden bij voorkeur wel over één week in uw tuin moeten staan. Lukt dat niet, geef dan even een seintje en wij proberen u te helpen.
Handtekeningen: In de Dorpsketting wordt een handtekeningenformulier afgedrukt. Deze vragen wij ingevuld terug. Op donderdagavond 16 december tussen 19.00 21.00 uur zal deze opgehaald worden door het actiecomité. U mag op het formulier meerdere handtekeningen plaatsen. Wij tellen ze en plannen een goed moment om deze aan mw. Jeltje van Nieuwenhoven (Provincie Zuid Holland) als petitie te overhandigen. Hierover houden wij u op de hoogte. Wanneer mocht blijken dat u tijdens het ophalen van het formulier niet thuis bent, kunt u deze afleveren bij kapper Schuyt. Hij verzamelt ze tot uiterlijk 22 december a.s. en geeft ze weer door aan ons.

Wilt u geïnformeerd worden over het actiecomité VRIENDEN van STOMPWIJK bel of mail ons:
Adrie Kerkvliet telefoon 071 580.11.07 email: adriekerkvliet@planet.nl
Arnold Janson telefoon 071 580.41.95 email: arnoldsservice@hotmail.com
Carla en Leo Wijnhoven telefoon 071 580.20.60 email: leo.car@hetnet.nl