Van de redactie 2

De donkere dagen voor kerst worden steeds donkerder, om toch nog licht in de duisternis te krijgen gaan wij de puntjes op de i zetten. Door de toename van kopij, wordt de Dorpsketting steeds dikker. Niet erg, maar wel een stuk meer werk voor ons clubje. Op maandagochtend gaan we van start met de kopij die binnen is en kan er alle aandacht aan besteed worden. Handgeschreven kopij wordt na zaterdagmiddag NIET meer geplaatst. Kopij die niet per mail vóór 19.00 uur is aangeleverd wordt ook NIET meer geplaatst.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Red. Petra