grenscorrectie

Goedkeuring provincie voor grenscorrectie tussen Den Haag en Leidschendam Voorburg

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben de grenscorrectie tussen Den Haag en Leidschendam Voorburg goedgekeurd. Al eerder hadden de colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten volledige overeen stemming bereikt over de loop van de stadsgrenzen in Park Leeuwenbergh en rondom de Zeeheldenwijk. De grenscorrectie treedt definitief in werking op 1 januari 2005.

De gemeenten Den Haag en Leidschendam Voorburg hebben dit jaar in goed overleg samengewerkt aan het overhevelen van enkele grondstroken van Den Haag naar Leidschendam Voorburg. Het provinciebestuur is van oordeel dat beide gemeenten de procedure correct hebben gevolgd. De provincie is het verder eens met de weerlegging van de bezwaren die door enkele burgers van Leidschendam Voorburg tegen de voorgenomen grenscorrectie waren ingediend.