Geen vreugdevuur in Stompwijk

College nieuwsflits Leidschendam Voorburg
Burgemeester en wethouders van Leidschendam Voorburg hebben dinsdag 7 december onder andere de volgende besluiten genomen:
Geen vreugdevuur in Stompwijk
Er wordt tijdens de komende jaarwisseling door Stompwijk helaas geen vreugdevuur georganiseerd. Dat hebben burgemeester en wethouders van Leidschendam Voorburg deze week moeten constateren. Vorig jaar ging het vreugdevuur ook al niet door, omdat de locatie voor de kerk aan de Dr. Van Noortstraat niet voldeed aan de brandveiligheidseisen; bovendien was in Stompwijk niemand te vinden die de organisatie van het vuur op zich wilden nemen.
Het ontbreken van het vreugdevuur is in het dorp als een gemis ervaren. In overleg met een vertegenwoordiging van de Dorpsraad Stompwijk is dit jaar dan ook gekeken op welke wijze deze traditie op verantwoorde wijze in ere kan worden hersteld. De Dorpsraad heeft personen gezocht die de organisatie op zich willen nemen, maar die zoektocht bleef zonder resultaat. De brandweer heeft naar alternatieve locaties gezocht; het parkeerterrein bij sportcomplex Meerhorst en het ´schuurfeestterrein´ aan de Huyssitterweg zijn geschikt bevonden. De Dorpsraad heeft het college laten weten dat het vreugdevuur toch moet plaatsvinden op de oude locatie bij de kerk en niemand verantwoordelijk te laten zijn voor de organisatie van het vuur. Aangezien zonder organisatie op een afgekeurde locatie de veiligheid in het geding is, komt er dit jaar geen vreugdevuur in Stompwijk.