Stompwijk heeft uw handtekening nodig

Attentie!
Radio Midvliet heeft een interview met Vrienden van Stompwijk op dinsdag avond 21.00 uur.

Stompwijk heeft uw handtekening nodig
De gemeente Leidschendam Voorburg heeft het voornemen de Westeinderpolder te gebruiken om haar glastuinbouwsanering te bekostigen. Wanneer dit plan door gaat zal Stompwijk gaan groeien met 350 400 woningen. Het huidige aantal woningen dat Stompwijk nu bezit is 750 huizen. De voorgenomen bouw is een bedreiging voor de sociale samenhang van ons dorp en de sociale infrastructuur. Er ligt een advies van de Dorpsraad van Stompwijk; Toekomstvisie Stompwijk 2004, dat een goed alternatief aandraagt voor de ontwikkeling van ons dorp.
Wij zijn als dorpsbewoners niet tegen woningbouw, maar wel in een aantal en tempo dat ons dorp als dorpsgemeenschap nu bedreigt. Met het plaatsen van mijn handtekening onderschrijf ik de visie van de Dorpsraad dat Stompwijk op beper kte schaal kan groeien en ben ik tegen de voorgenomen plannen van de gemeente Leidschendam Voorburg om de kosten van de glastuinbouwsanering op te lossen door 350 400 woningen te bouwen in de Westeinder polder.
Actiecomité Vrienden van Stompwijk

“””””””””””””””””””””””””””

Naam: ………………………………………………
Adres: ………………………………………………
Woonplaats: ………………………………………

“””””””””””””””””””””””””””