UITNODIGING

Het bestuur van de K.B.O. SOOS wil haar activiteiten uitbreiden en breder maken. In het Dorps huis hebben wij nog ruimte om nog anderen spelen mogelijk te maken dan klaverjassen en rummiecub spelen. Gedacht wordt aan jokeren of scrabble. Mocht u interesse hebben dan verneemt het bestuur dat graag van u. Komt u met een groep mensen met dezelfde bezigheid, laat het ons dan weten. Ook andere hobby s, die in gezelschap kunnen worden uitgevoerd, zijn van harte welkom. Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet. Onze startdatum voor deze activiteitenuitbreiding is het begin van het nieuwe jaar. De koffie of thee staat op u te wachten. Begin het nieuwe jaar goed, kom dan met uw hobby de SOOS lachend tegemoet.
Fijne Feestdagen.

Het bestuur